Kontaktpersoner för SilvaborealProjektägare och utvecklingsansvarig

Tomas Lundmark, SLU, Enheten för skoglig fältforskning
Tel: 070-6317412
tomas.lundmark@slu.se

Projektledare

Charlotta Erefur 
Tel: 070-2524702
Charlotta.Erefur@slu.se

Bo Magnusson
Tel: 0693-661244
bo.magnusson@skogsstyrelsen.se


Ansvariga för SLUs försöksytor

Siljansfors försökspark
Christer Karlsson
Tel: 0250-13484
christer.karlsson@slu.se

Tönnersjöhedens försökspark
Ulf Johansson
Tel: 035-70017
ulf.johansson@slu.se

Vindelns försöksparker
Hans-Göran Nilsson
Tel: 070-3441658
Hans-Goran.Nilsson@slu.se

Ansvariga för övriga försök

IVL Svenska Miljöinstitutet AB 
Therese Zetterberg
Tel: 031-725 6228
therese.zetterberg@ivl.se

Skogforsk
Johan Malm
Tel: 0418-471317
johan.malm@skogforsk.se

Skogsstyrelsen
Bo Magnusson
Tel: 0693-661244
bo.magnusson@skogsstyrelsen.se

Webbredaktör

Ulla Nylander
Tel: 070-5838986
Ulla.Nylander@slu.se