Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Försök

Detaljer

ID

1564

Försöksnamn

1564 Yttringe

Beskrivning

Yttringeskogen, belägen på Lidingö, är en demonstrationsskog på 12 ha (4 avdelningar) där en avdelning (nr 3) är upplagt som ett vetenskapligt försök. Försöket utgörs av två behandlingar och en kontroll med tre upprepningar, dvs totalt nio ytor. Varje yta är 0.5 ha. Behandlingen är volymblädning, 20 % uttag av virkesförrådet, med eller utan markberedning. I demonstrationsskogen bedrivs kalhyggesfritt skogsbruk i en tätortsnära miljö. Demonstrationsskogen är etablerad i samarbete mellan Skogsstyrelsen, Lidingö kommun och SLU.

Nyckelord

Anpassad skötsel, Naturvård, Rekreation, Sociala värden, Tätortsnära, Volymblädning

Försöksägare

SLU - ESF - Siljansfors försökspark

Kontaktperson

Ola Langvall
siljansfors@silvaboreal.com
070-6005226

Markägare

LIDINGÖ KOMMUN

Anläggningsår

2007

Status

Aktivt

Kategori

Vetenskapligt

Säkra koordinater

Ja

Registrerat

2007-09-03 19:56:48.010

Ändrat

2022-02-01 14:25:12.267

Det finns inga dokument att visa

Det finns dokument som inte visas eftersom du inte är inloggad.

Det finns inga länkar associerade till det här försöket

Försöksområden

Landskap Län Kommun Socken
Uppland Stockholms län Lidingö Lidingö

Vänligen notera att ovanstående geografiska indelning baseras på försökets första punkt och därför kanske inte är representativt för hela försöket. Visa landskap, län, kommun och socken för alla försökspunkter.

Koordinater angivna som WGS84.

Projektklassificering

Tema:
Hyggesfritt skogsbruk
Produktion
Ämnesindelning:
Beståndsbehandling - skogsproduktion
Kombinationer av skogsbruk
Beståndsanläggning
Försökstyp:
Markbehandling
Naturlig föryngring
Blädning
Övriga huggningsformer
Naturvård
Sociala värden