Startsida Startsida urval Sök Karta Handledning Samverkan Kontakt Logga in

Kontaktpersoner för SilvaBoreal

Systemutvecklare

Vid frågor om systemet, vänd er i första hand till mig.

Kim Lindgren
Telefonnummer: 070-548 9615
kim.lindgren@slu.se

Projektägare

Tomas Lundmark
Telefonnummer: 070-631 7412
tomas.lundmark@slu.se

Projektledare

Charlotta Erefur
Telefonnummer: 070-252 4702
charlotta.erefur@slu.se

Bo Magnusson
Telefonnummer: 0693-661244
bo.magnusson@skogsstyrelsen.se

Ansvariga för SLUs försöksytor

Siljansfors försökspark

Christer Karlsson
Telefonnummer: 0250-13484
christer.karlsson@slu.se

Tönnersjöhedens försökspark

Ulf Johansson
Telefonnummer: 035-70017
ulf.johansson@slu.se

Vindelns försöksparker

Hans-Göran Nilsson
Telefonnummer: 070-344 1658
hans-goran.nilsson@slu.se

Ansvariga för övriga försök

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Therese Zetterberg
Telefonnummer: 031-725 6228
therese.zetterberg@ivl.se

Skogforsk

Johan Malm
Telefonnummer: 0418-471317
johan.malm@skogforsk.se

Skogsstyrelsen

Bo Magnusson
Telefonnummer: 0693-661244
bo.magnusson@skogsstyrelsen.se